Wyślij pieniądze na konto bankowe

Jak przesłać pieniądze na konto bankowe?

Oszczędzaj czas swoich bliskich, wysyłając pieniądze bezpośrednio na konto w ponad 400 bankach na całym świecie.

 
Find a Location icon image

1. Znajdź placówkę

Znajdź najbliższą placówkę MoneyGram.

Prepare Agent Visit icon image

2. Przygotuj się do wizyty w placówce

Do wysłania pieniędzy na konto bankowe niezbędne będą:

  • Twój dokument tożsamości (dla mieszkańców Polski dowód osobisty lub paszport, dla obywateli UE dowód lub paszport, dla mieszkańców spoza UE paszport lub zezwolenie na pobyt)
  • Imię i nazwisko odbiorcy odpowiadające danym w jego dokumencie tożsamości, nazwę banku i numer konta bankowego *
  • Kraj docelowy odbiorcy
  • Kwota, którą chcesz wysłać, wraz z opłatą za usługę
Complete Your Transaction icon image

3. Zakończ transakcję

Wypełnij formularz wysyłkowy i przekaż go wraz z odpowiednią kwotą (łącznie z opłatami transakcyjnymi) agentowi MoneyGram.

Notify Your Recepient icon image

4. Powiadom odbiorcę

Zachowaj pokwitowanie i udostępnij odbiorcy 8-cyfrowy numer, który dostaniesz od agentowi MoneyGram. Pieniądze zostaną przelane bezpośrednio na jego rachunek." for „Pieniądze zostaną przelane bezpośrednio na wskazany rachunek.

 

* Pamiętaj: dane konta bankowego różnią się w zależności od kraju, czasami wymagane jest podanie dodatkowych informacji.